Чланска карта

ОБАВЕШТЕЊЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ПЛАНИНАРСКОГ ДРУШТВА "ВИС"

Управни одбор друштва преузео је активности око издавања нових чланских картица. На нашем сајту у току дана, поставићемо све потребне информације као и евиденциони картон, који треба да попуни сваки члан како би могао да добије нову чланску картицу. Евиденциони картон се може попунити електронски или ручно, али свакако треба да дођете у просторију и тамо га потпишете.

Цена картице је 100 динара а маркице 400 динара. Са  обавезним осигурањем, које износи 300 динара, то је укупно  800 динара. Како би били ефикасни и што пре добили нове маркице, молимо Вас да новац и попуњене картоне предате до 28.12.2017. Поздрав.

Предмет: Важно обавештење о замени чланских планинарских књижица  и маркица у Планинарском Савезу Србије

Поштовани,

У складу са обавезама из Закона о спорту и обавеза увођења електронске  евиденције  чланства, Управни одбор ПСС,  11.11.2017. донео је  Одлуку о замени досадашњих чланских књижица и годишњих маркица за чланове планинарских организација учлањених у ПСС (клубова и друштава).

Досадашње чланске књижице и маркице замењују се новим - савременим  чланским картицама и маркицама којима се омогућава и олакшава квалитетна евиденција чланства.

Нове чланске картице (двостране), садржаће  податке власника- члана ПСС (клуба или друштва).

На полеђини картице лепи се чланска маркица за текућу годину  са холограмски  логом  ПСС,  (за  пет година, после којих се картица мења). Такође,  на полеђини чланске картице налазе се електронски кодови потребних података са картице (сајт ПСС).

* * *

Обавештење о цени чланске картице и маркице за 2018 . годину:

Управни одбор ПСС донео је одлуку да цена чланске картице и маркице буде као и предходне 2016. - 2017. следећа:

- чланска  картица ..................................................1ОО,  ОО  РСД

- чланска  маркица за 2018 ............... .......................4QО,ООРСД

* * *

Почетак замене: замена  чланских књижица и набавка  маркица за 2018. годину вршиће се од 15. децембра 2017. године.

(Напомена: постојеће чланске маркице за 2017. годину важе до 31. јануара 2018 .)

Замена књижица и маркица обавиће се на следећи начин:

а) Планинарска друштва и клубови примаће уплате својих чланова за нове чланске картице и маркице за 2018 . годину.  Чланови који купују нову књижицу и маркицу за следећу годину попуњавају Евиденциони лист.  (на веб сајту Савеза биће постављен образац  Евиденционог листа)

б) Након попуњавања Евиденционих листова, друштво/клуб  саставља списак са документацијом  који доставља канцеларији ПСС, уз који доставља и Захтев за предрачун уплате прикупљених чланарина . По добијању предрачуна друштво/клуб  уплаћује на рачун Планинарског савеза Србије прикупљену чланарину. Наглашава се да друштва/клубови као и претходних година набавку чланских картица и маркица обављају сукцесивно према интересовању старих или нових чланова.

В) ПСС по пријему документације и уплате чланарине од  друштва/клуба уноси на нове   чланске картице  персоналне  податке сваког  члана, доставља  чланску маркицу за текућу  годину  и враћа (поузећем  од поштара)  припремљене  картице и маркице дотичном  друштву/клубу,  према  претходно добијеном  списку.

Секретар:           Бранислав Божовић                                                                                                            председник ПСС:     Борис М. Мићић 

Share