Млади планинари

Posted Постављено у извештаји

Прошле 2020. године у нашој школи „Дуле Караклајић“ у Лазаревцу уведен је изборни предмет „Млади планинари“. Поред бројних изборних предмета, интересовање за планинаре је ипак било велико. Увођењу предмета претходила је обука нас наставника на Јастрепцу. Осим из наше школе на обуци су били и наставници неколико школа из Лесковца, Крушевца и Крагујевца.

Share