ОРГАНИ ДРУШТВА

Радом друштва руководи Управни одбор кога бира скупштина друштва. Скупштину чине сви пунолетни чланови.
О пријему сваког новог члана одлуку доноси Управни одбор. Управни одбор има седам чланова:

 • Председника Управног одбора, који је уједно и председник Друштва
 • Потпредседника задуженог за опште послове
 • Потпредседника задуженог за акције
 • Начелника за техничко – пропагандне послове
 • Начелника за акције
 • Председника Комисије за рад са омладином и
 • Секретара Друштва

По статуту органи друштва су још:

 • Надзорна комисија и
 • Суд части (до сад није имао посла)

Документи:

Одлуке:

Упутство за коришћење пријаве за упис у друштво:
 • пријава се налази на сајту само да би будућим члановима олакшала попуњавање
 • ако жели, будући члан је може одштампати (на једном листу обострано) и попунити код куће
 • НИПОШТО ЈЕ НЕ СЛАТИ МЕЈЛОМ
 • потребно је попуњен образац донети у просторију друштва на састанак
 • ако немате могућности за штампање добићете примерак пријаве у просторији друштва
 • преузмите пријаву у .pdf формату кликом на везу

Адреса Друштва:

 • Планинарско друштво Вис
  11550 Лазаревац
  поштански фах 75
 • Просторије друштва се налазе, испод трибина фудбалског клуба (поред атлетског стадиона).

Редовни састанци Друштва су понедељком и четвртком од 2000.
* од 1. јуна до 1. септембра састанци су од 2100-2200

Share